Produktlisten

     
     

Generelle bemerkninger

Næringsmidler som oppfyller kriteriene i "forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet av 18. februar 2015 nr. 139", er unntatt fra forbudet mot markedsføring rettet mot barn.

Når det vurderes om produkter faller inn under selvreguleringsordningen, bør følgende tas i betraktning:

1. Inkludering i en bestemt tolltariffkategori

2. Ingredienser, sammensetning og bruk, og om et produkt kan betraktes som ment å komme inn under selvreguleringsordningen (dvs. lignende ingredienser som produkter i en bestemt tolltariffkategori). Hvorvidt produktet er tilsatt sukker eller søtstoff er ikke avgjørende for vurderingen.

 

Ved en eventuell klage vil Matbransjens faglige utvalg (MFU) foreta en vurdering og treffe en beslutning.

Eksempelvis: 

Sjokolade og sukkervarer, søte pålegg og desserter, snacks, drikkevarer, serverings-­ og take awaymåltider, spise-is, frokostblandinger, kaker, kjeks og annet søtt bakverk, yoghurt og liknende. 
Ved en eventuell klage vil Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) foreta en vurdering og treffe en beslutning. 

Produktlisten finner du HER