Produktlisten

     
     

Næringsmiddelgrupper - Generelle bemerkninger

Næringsmidler som oppfyller kriteriene i "forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet av 17. juni 2009 nr. 665", er unntatt fra forbudet mot markedsføring rettet mot barn.

Når det vurderes om produkter faller inn under selvreguleringsordningen, bør følgende vurderes:

1. Inkludering i en bestemt tolltariffkategori

2. Ingredienser, sammensetning og bruk, og om et produkt kan betraktes som ment å komme inn under selvreguleringssystemet basert på dette (dvs. lignende ingredienser som produkter i en bestemt tolltariffkategori)

Eksempelvis:
Sjokolade og sukkervarer, søte pålegg og desserter, snacks, drikkevarer, serverings-­ og take awaymåltider, spise-is, frokostblandinger, kaker, kjeks og annet søtt bakverk, yoghurt og liknende. 
Ved en eventuell klage vil Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) foreta en vurdering og treffe en beslutning. 

Produktlisten finner du her